Inkrypningsskydd

Inkrypningsskydd

 

Inkrypningsskydd

Ett effektivt inbrottsskydd till källarfönster.
Försvårar inkrypning efter uppbrytning av bla. utåtgående haspelfönster.
Med inkrypningsskydd så avskräcker du för jobbet att forcera det.

Inkrypningsskyddet är anpassat till utåtgående källarfönster
och monteras enkelt i den invändiga kar....

Läs mer!