Produkter

Postlådor

Original

FAKTA:
Inkaststorlek:
270x70mm, inkasthöjd från marknivå 890mm.
Höjd: 1000mm
Bredd: 350mm
Djup: 300mm
Vikt: 15kg

Rondo Mini

FAKTA
Inkaststorlek:
270x70mm
Höjd: 590mm
Bredd: 350mm
Djup: 280mm
Vikt: 10kg
Färg: Finns i 5 oli

Ekonomi

FAKTA
Inkaststorlek:
270x70mm, inkasthöjd ovan marknivå 890mm.
Höjd: 1000mm
Bredd: 340mm
Djup: 210mm
Vikt: 10k

Ekonomi Mini

FAKTA
Inkaststorlek: 270x70mm
Höjd: 500mm
Bredd: 340mm
Djup: 210mm
Vikt: 6kg
Färg:

BIGGI Design

NYHET!

Vi har nu startat BIGGI Design och därmed även nu släppt två stycken specialutgåvor på BIGGI Original. Postlådorna tillverkas i en begränsad upplaga.

B

Stativ

Mark/Stolpstativ

FAKTA

Markstativ Artikel nr. 171

Markstativet är anpassat till modellerna Original och Rondo. Markstativet är ett tillbehör för den som

Stople Mini

Stolpstativet är anpassat till modellerna Ekonomi MINI och Rondo MINI. Stolpstativet är ett tillbehör för den som vill ha en fristående upphöjd montering. Stolpstativet är för ingjutning och skall monteras enli

Skyltar/siffror/tillbehör

Text och Gravyr

TILLBEHÖRSFAKTA

Här nedan följer vårt sortiment av tillbehör till postlådorna. Allt från skyltar/text till belysning i postlådan.

Lås kromat / svart

Vredlås med 4 nycklar.
Timglasformat vred.
Dammskydd.
Ej huvudnyckelsystem.
Varje låsserie består av 500st oliklåsande lås.

Regnskydd

Inkrypningsskydd

Inkrypningsskydd

Inkrypningsskydd

Ett effektivt inbrottsskydd till källarfönster.
Försvårar inkrypning efter uppbrytning av bla. utåtgående haspelfönster.
Med inkrypningsskydd så avskräcker du för jobbet