Gotland nästa...

BIGGI Postlådor inleder ett samarbete med GA Gotlands Allehanda och GT Gotlands Tidningar. Samarbetet innebär att båda tidningarna komme att ha postlådesortimentet BIGGI Ekonomi och BIGGI Ekonomi Mini som ett läsarerbjudande till sina tidningar. Start sker på Bomässan i Visby den 17-18 mars.