Svensktillverkade postlådor

BIGGI postlådor tillverkas i egen fabrik i Uppsala.
Tillverkningen flyttades 1999 från Stockholm till Uppsala.
MMW Produkter AB:s systerbolag Optimel plåtteknik AB tog över produktionen.
2001 såldes MMW Produkter AB till nuvarande ägare av Optimel (produktionsbolaget) och MMW Produkter AB hamnade i samma koncern.


Vår affärsidé har hela tiden varit att leverera en Svensk kvalitetsprodukt och inte följa våra konkurrenters utflytt av produktion till låglöneländer i Östeuropa och Asien. Vi värnar om att behålla BIGGI som en Svensk kvalitetsprodukt där vi har full kontroll på hela egna tillverkningen samt även utvecklingen av nya modeller/produkter. Miljömässigt så tycker vi att långa transporter med lastbil från öst alt. fartyg från Asien rimmar dåligt i dagens miljötänkande.

 

Det har även visat sig att kvalitén kan vara väldigt varierande på produkter tillverakde i låglöneländer. Att köpa en veckopostlåda för ca. 600:- kan verka lockande, men man får också oftast vad man betalar för.

 

Tillverkningsbolaget Optimel möter lågkonjukturen med att ytterliggare satsa vidare för framtiden. Med en ny laserskärmaskin förbättras förutsättningarna för mer avancerad tillverkning. I satsningen för framtiden ingår även en utbyggnad av lokalerna med 800 kvm.

 

I pulverlacksanläggningen sker också en ut/ombyggnad för att möta framtida ökad produktionstakt och en stärkt miljöanpassning.

Välkommen att köpa en Svensktillverkad kvalitetsprodukt.