Miljö

Vi arbetar idag aktivt med att bidra för en positiv insats gällande den framtida miljön. Våra produkter är till 100% återvinningsbara. Vi är REPA anslutna, vilket innebär att vi ingår i näringslivets system för återvinning av förpackningar/wellemballage m.m. Vår tillverkning arbetar under ISO 14001. Allt överskottsmaterial/spill såsom plåt, oljor, emballage m.m. sorteras och återvinns i vår närbelägna miljöstation. Våra samarbetspartners genomgår hela tiden en utvecklingsprocess för att uppfylla dagens högt ställda miljökrav.

Avtalsdiplom REPA